Türkiye Cumhuriyeti

Erbil Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Anayasa Değişikliği Halkoylaması /tek Seçim Bölgesi , 16.02.2017

Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek  Anayasa Değişikliği Halkoylamasında "298  sayılı Kanunun 94/C maddesinde yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı bulunan seçmenlerin, yurtdışı temsilciliklerinde ve ihtiyaç duyulması halinde yerel makamların uygun göreceği diğer yerlerde kurulacak seçim sandıklarında oy kullanabilecekleri belirtilmiş olup, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin bağlı bulundukları temsilcilik görev çevrelerinde oy kullanmaları yönünde bir sınırlandırma bulunmadığından, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme günlerinde bulundukları yerlerdeki temsilciliklerde kurulan sandıklarda da oy kullanabileceklerine karar verildiği belirtilmektedir.

Yurtdışında ve yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı bulunan vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

T.C. Bağdat Büyükelçiliği