Türkiye Cumhuriyeti

Erbil Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Akpm 2011 Genel Kurulu'nun Kış Oturumu Hk. , 21.01.2011

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) 2011 Genel Kurulu’nun Kış Oturumu, 24-28 Ocak 2011 tarihlerinde Strazburg’da gerçekleştirilecektir. Kış Oturumu’na konuk Devlet Başkanı sıfatıyla Sayın Cumhurbaşkanımız iştirak ederek, 25 Ocak günü Genel Kurul’a hitap edeceklerdir.

Avrupa Konseyi’nin (AK) karar alma organı olan Bakanlar Komitesi’nin dönem başkanlığını 10 Kasım 2010 tarihinden bu yana sürdüren Sayın Bakanımız da dönem başkanlığını temsilen anılan oturuma katılacak ve 24 Ocak günü AKPM Genel Kurulu’na Bakanlar Komitesi faaliyet raporunu sunacaktır.

AKPM Genel Kurulu’na hitapları sonrasında hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Bakanımız, parlamenterlerin yöneltecekleri soruları yanıtlayacaklardır.

Strazburg ziyaretleri kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızın, AK Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve AKPM Başkanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeleri ve ikili temaslarda bulunmaları öngörülmektedir.

Türkiye, 11 Mayıs 2011 tarihine kadar devam edecek AK Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığı sırasında, AK’ın uluslararası alandaki siyasi rolünün, görünürlüğünün ve etkinliğinin arttırılmasını hedeflemektedir.

Bu hedef çerçevesinde Türkiye, AK Genel Sekreteri’nin reform çalışmalarına destek verilmesini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) reformuna ilişkin çalışmaların sürdürülmesini, AK’ın denetim mekanizmalarının ön plana çıkartılmasını, AB’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) taraf olması sürecinin desteklenmesini, Avrupa’da yükselişe geçen hoşgörüsüzlük, dışlama, ayrımcılık, aşırıcılık gibi eğilimlerin nedenlerinin tespit edilerek, çözümünde AK’ın oynayabileceği rollerin belirlenmesini ve bu amaçla “Seçkin Kişiler Grubu”nun oluşturulmasını öncelikleri olarak belirlemiştir.

Sayın Bakanımızın inisiyatifiyle kurulan, farklı alanlarda saygın ve tanınmış isme sahip AK değerlerine bağlı 9 şahsiyetten oluşan ve başkanlığını Almanya eski Dışişleri Bakanı ve Şansölye Yardımcısı Joschka Fischer’in yaptığı “Seçkin Kişiler Grubu”, “21. Yüzyıl Avrupa’sında Birlikte Yaşamaya ilişkin Pan-Avrupa Projesi” adı altında bir rapor hazırlayacaktır. Grubun son toplantısı 13-14 Ocak 2011 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiş olup, Sayın Bakanımız grup üyeleriyle 13 Ocak akşamı çalışma yemeğinde ve 14 Ocak günü basın toplantısında bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulunmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızın Strazburg ziyaretleri, dönem başkanlığını yürütmekte olan ülkemizin Avrupa Konseyi’ne verdiği güçlü desteği teyid edecektir.