Türkiye Cumhuriyeti

Erbil Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Basında Yer Alan Moğolistan’a İlişkin Haberler , 22.01.2010

21 Ocak 2010 günü bazı basın organlarında Moğolistan’a ilişkin olarak yayımlanan ve gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan haber ve yorumlara rastlanmıştır.

Dost ve kardeş Moğolistan ile aramızdaki sarsılmaz bağlar yüzyıllar önce birlikte yaşadığımız coğrafyada doğmuş ve gelişmiştir. Türkiye pek çok ortak değere sahip olduğu Moğolistan ile karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde her alanda gelişmekte olan ilişkilerine özel bir önem atfetmekte ve bu ilişkileri ilerletmek yolunda kararlı adımlar atmaktadır. İlişkilerimizin bu müstesna seviyesini ve niteliğini bu tür asılsız haberlerin etkilememesi ve bunlara itibar edilmemesi gerektiğini düşünmekteyiz.