Türkiye Cumhuriyeti

Erbil Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Mindanao Uluslararası Temas Grubu , 01.12.2009

Filipinler’in güneyinde yer alan Mindanao bölgesindeki sorunların çözümlenmesini teminen Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) ile Filipinler Hükümeti arasında Malezya’nın arabuluculuğunda yürütülen barış görüşmeleri, yaklaşık 1 yıllık aradan sonra, Temmuz 2009’da yeniden başlamıştır. Barış müzakerelerindeki sorunların aşılması ve barış sürecine uluslararası destek sağlanması için sürece ilgi duyan ülkelerin ve hükümet dışı kuruluşların (NGO) katılımıyla bir “Uluslararası Temas Grubu” (International Contact Group-ICG) oluşturulması konusunda mutabık kalınmıştır.

Sonuç itibariyle ICG Çerçeve Anlaşması, 15 Eylül 2009 tarihinde Kuala Lumpur’da Filipinler Hükümeti ve MILF tarafından Malezya’nın kolaylaştırıcılığı altında imzalanmıştır. Anlaşma’ya göre oluşum, İKÖ ve AB üyesi ülkeler ile uluslararası sivil toplum kuruluşlarına açık olmakla birlikte, katılım, tarafların daveti üzerine gerçekleşmektedir.

MILF ve Filipinler Hükümetince yürütülen çalışmalar sonucunda, bu aşamada, Türkiye, İngiltere, Japonya ve Suudi Arabistan’ın ICG’ye üye olmaları için resmi olarak davet edilmeleri kararlaştırılmıştır.

Gerek Filipinler Hükümeti, gerek MILF’ın, Türkiye’nin sözkonusu yeni oluşumun içinde yeralmasını istemeleri de göz önüne alınarak, İKÖ ve İKÖ 8’ler Komitesi’nin bir üyesi olarak Mindanao meselesine esasen müdahil konumda bulunan ülkemizin, ICG’ne katılımı uygun görülmüştür.