Türkiye Cumhuriyeti

Erbil Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Avustralya’nın Altı Eyaletinden Biri Olan Güney Avustralya’nın Parlamentosu'nun Aldığı Karar , 07.05.2009

Avustralya’nın altı eyaletinden biri olan Güney Avustralya’nın Parlamentosu,  Alt ve Üst Kanatlarında Nisan ayında, 1915-1923 yılları arasında Ermeni, Pontus, Süryani ve Küçük Asya’daki diğer azınlıklarla ilgili olayları soykırım olarak tanımlamayı da içeren  kararlar  kabul etmiştir. Bu kararları esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz.

Türk halkı asırlar boyunca Ermeni, Pontus, Süryani ve Küçük Asya’daki diğer azınlıklarla aynı topraklar üzerinde birbirlerine karşı hoşgörü ve barış içinde yaşamış olup bu halklara karşı insanlık dışı hiçbir girişimde bulunmamıştır.

Birinci Dünya Savaşı koşullarında cereyan eden ve  Türklerle Ermenilerin büyük acılar çekmesine yol açan olayların çarpıtılarak, tek taraflı bir yaklaşımla  soykırım olarak nitelendirilmesi  ileri derecede sorumsuz  bir davranıştır. Avustralyalı yerel politikacıların, kin ve nefret duygularıyla, hatta ırkçı bir anlayışla tarihi gerçekleri tahrif ederek insanları kandırma yeteneğine erişmiş propaganda uzmanı Ermeni ve Rum lobilerinin baskısına boyun eğdiği üzüntüyle müşahade edilmiştir.

Tarihi olaylar hakkında en sağlıklı kararın tarihçiler tarafından verilebileceği gerçeğinden hareketle Türkiye, Ermenistan’a,  Türk, Ermeni ve üçüncü ülke tarihçilerinin katılımıyla bilimsel ve nesnel çalışmalar gerçekleştirecek bir “Ortak Tarih Komisyonu” oluşturulmasını önermiştir.

Güney Avustralya’nın eyalet parlamentosunun,  ortak tarih komisyonu önerimizi desteklemek yerine, 1915 olayları hakkında tahrif edilmiş bilgilere dayalı  bir karar alması  Türk halkını  üzmüştür. Sözkonusu Eyalet Parlamentosu’nun bu davranışı,  Türk ve Avustralya halkları arasında Çanakkale Kara Savaşları sonrasında gelişen derin dostluk duyguları ile de çelişmektedir.

Türkiye-Avustralya  ikili ilişkilerinin ruhuna aykırı olan bu tutum ülkemizde büyük hayal kırıklığı yaratmıştır.