Dövizli Askerlik Müracaatı, 15.2.2016

1. Nüfus cüzdanı ve pasaport aslı, işlem gören sayfalar dahil 1 adet renkli fotokopileri

2. Son ikamet kartının aslı ve 2 adet IKBY Dış İlişkiler Departmanı (DFR) onaylı tercümesi,


3. Yurtdışı Adres Kayıt Beyanı olmalı (Lütfen NOT-1'e bakınız)

4. Başkonsolosluğumuzdaki dosyalarında daha önce çalışmış bulunduğu diğer ülkelerde dahil geriye dönük son 3 yıl (1095 gün) oturma ve çalışma izin (ikamet) sürelerinin bulunması, bölgemizde geriye dönük çalışma süreleri bulunduğu halde kendilerinde ikameleri olmayanlar için yerel makamdan temin etmeleri, 2 adet IKBY Dış İlişkiler Departmanı (DFR) onaylı renkli Türkçe tercümesi,

5. 2 adet iş yerinizden alacağınız şirket kaşeli ve işveren imzalı belge, tercüme ve çalıştığınız bölgenin şirketin kayıtlı Ticaret Odası veya Tic. Bak. Şirketler Müdürlüğü ve IKBY Dış İlişkiler Departmanı (DFR) onayı, Başkonsolosluk tasdiki,

6. Başka ülkelerde çalışmış, askerlik dosyası Başkonsolosluğumuzda mevcut olanların dosyalarının renkli fotokopileri, olmayanların diğer Başkonsolosluklardandosyalarının temini için dilekçe ile müracaatı,

7. Dövizli askerlik müracaatına esas olan Türkiye’de kalınan günlerin hesaplanması için çalışılan dönemlere ait eski ve yeni pasaportların getirilmesi,

8. 4 adet fotoğraf.

NOT-1: Görev bölgemizde mukim vatandaşlarımızın işlemlerine başlamadan önce adres kayıt beyanında bulunmaları gerekmektedir. Bunun için yukarıdaki belgelere ilaveten, birer adet nüfus cüzdanı, pasaport, geçerli ikame kartı fotokopisi ve yaşanılan yerin detaylı adres bilgileri gerekmektedir.

NOT-2: Türkiye üzerinden hertürlü şartta çalışma ücretleri ödenen kişiler, bu zaman içerisindeki çalışma sürelerini dövizli askerlik işlemi yapmak üzere kullanamazlar. Ayrıca, İşkur sözleşmesi ile çalışanlar ücretlerini Türkiye üzerinden almadıkları takdirde çalışma sürelerini dövizli askerlik için kullanabilirler.

Hakan Karaçay Consul General
Sunday - Thursday

09:30 - 12:30 / 13:30 - 16:00

Working hours: Monday-Thursday, 9:030-12:30 & 13.30-16.00. The Consulate General is closed on Fridays and Saturdays.
1/1/2016 1/1/2016 New Year’s Day
1/6/2016 1/6/2016 Iraq Army Day
3/6/2016 3/6/2016 Public Holiday
3/13/2016 3/13/2016 Public Holiday
3/14/2016 3/14/2016 Public Holiday
3/20/2016 3/24/2016 Public Holiday
7/3/2016 7/9/2016 Public Holiday
9/12/2016 9/12/2016 Public Holiday
10/29/2016 10/29/2016 Turkish National Day
12/25/2016 12/25/2016 Christmas Day
10/29/2017 10/29/2017 Turkish National Day