Türkiye Cumhuriyeti

Erbil Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Yemen'le Vize Muafiyeti Anlaşması Hk. , 11.01.2011

Sayın Cumhurbaşkanımızın Yemen’i resmi ziyaretleri sırasında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma” ile “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşma” Sayın Bakanımız ile Yemen İçişleri Bakanı Mutahar Rashad Al Misri tarafından Sana’da bugün (11 Ocak 2011) imzalanmıştır.

İmzalanan Vize Muafiyeti Anlaşması uyarınca, Türk ve Yemen vatandaşları 180 gün içinde yapacakları 90 günü aşmayan seyahatleri için karşılıklı olarak vizeden muaf kılınmışlardır.

Vize Muafiyeti ve Geri Kabul Anlaşmaları onay işlemlerinin Türkiye ve Yemen’de tamamlanmasını müteakiben eşzamanlı olarak yürürlüğe girecektir.

Yemen’le bugün imzalanan Geri Kabul Anlaşması da, tarafların ülkelerinde yasadışı konumda bulunan vatandaşlarının veya bir taraf ülkenin topraklarından çıkarak diğer taraf ülkenin topraklarına giren üçüncü ülke vatandaşlarının geri alınması için gerekli hukuki zemini teşkil etmektedir.

Sayın Bakanımız, ziyaret vesilesiyle ayrıca, “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı ile Yemen Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Enstitüsü Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası”nı Yemen Dışişleri Bakanı Abu Bakr Al Qirbi ile, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Mesleki Eğitim İşbirliği Anlaşması”nı ise Yemen Teknik ve Mesleki Eğitim Bakanı İbrahim Omar Bugairi ile imzalamıştır.

Vize Muafiyeti Anlaşmasının yürürlüğe giriş tarihi hakkında kamuoyuna bilahare bilgi sunulacaktır.