Türkiye Cumhuriyeti

Erbil Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Dayton Barış Anlaşması'nın 15. Yıldönümü Ve Yüksek Temsilci Inzko'nun Türkiye'yi Ziyareti , 21.11.2010

Bugün, Avrupa’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan beri gördüğü en kanlı silahlı çatışma olan, yüzbinlerce insanın kıyımına ve milyonlarca insanın yerlerinden edilmesine yol açan Bosna-Hersek (BH) savaşına son veren ve bilahare Dayton Barış Anlaşması (DBA) adını alan Barış için Genel Çerçeve Anlaşması’nın, zamanın Bosna-Hersek, Hırvatistan ve YFC Cumhurbaşkanları tarafından parafe edilişinin 15. yıldönümüdür. DBA resmen, 14 Aralık 1995’te Paris’te anılan üç Balkan ülkesinin Cumhurbaşkanları İzzetbegoviç, Tudjman ve Miloseviç tarafından imzalanmıştır.

Anlaşma neticesinde BH savaşı sona ermiş, Boşnaklar ve Hırvatların yönetimindeki BH Federasyonu ile Bosnalı Sırpların yönetimindeki Sırp Cumhuriyeti olmak üzere büyük ölçüde özerk ikili taraftan oluşan egemen bir devlet olan Bosna-Hersek kurularak, ülkenin uluslararası ve entitelerarası sınırları belirlenmiştir.

15 yıl zarfında koşullar değişmiş olmakla birlikte bugün ulaşılan noktada aynı acıların bir daha yaşanmaması için Türkiye yoğun gayret sarf etmekte, bu çerçevede oluşturulan Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan ve Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan üçlü danışma mekanizmaları vasıtasıyla bölgede normalleşmenin sağlanmasına doğrudan katkıda bulunmaktadır.

Türkiye, “komşusu” ve “Balkanlar’ın kalbi” olarak gördüğü BH’nin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne ve BH halkının refah ve esenliğine büyük önem atfetmekte; istikrarlı, etkin ve demokratik bir ülke olma hedefini, Avrupa-Atlantik yönelimini ve bunun için gerekli reform süreçleri ile yeniden yapılandırma çalışmalarını kuvvetle desteklemektedir.

Türkiye, Bosna-Hersek’in bu hedefler doğrultusunda ilerlemesi için bir dönüm noktası teşkil eden 3 Ekim 2010 genel seçimleri ertesinde kurulacak yeni hükümete her türlü desteği vermeye hazırdır.

DBA’nın parafe edildiği bu anlamlı günde BH Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko ülkemizi ziyaret edecektir. Yüksek Temsilci Inzko’nun yarın (22 Kasım) Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir. Sayın Inzko ayrıca, Müsteşar Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Sezgin ile görüşmelerde bulunacak, TEPAV’da bir konferans verecektir.

Inzko ile temaslarda, BH’in diğer bölge ülkeleriyle ilişkileri de dahil olmak üzere BH’i ilgilendiren tüm konular ele alınacaktır.

Türkiye’nin BH’in barış, istikrar ve refahının pekiştirilmesine yönelik çabaları önümüzdeki dönemde artarak devam edecektir.