Türkiye Cumhuriyeti

Erbil Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Türkiye-ab Hükümetlerarası Katılım Konferansı , 30.06.2010

Türkiye-AB Hükümetlerarası Katılım Konferansı’nın Bakanlar düzeyindeki dokuzuncu toplantısı, 30 Haziran 2010 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilecektir. Toplantıya Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun yanısıra, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ile Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi Eker katılacaktır.

Toplantıda, “Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı” faslı müzakerelere açılacaktır. Toplantıda ayrıca, ülkemizin AB’ye katılım süreciyle ilgili hususlar ele alınarak, katılım sürecimizin mevcut taahhütler temelinde ileriye götürülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulacaktır.

“Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı” faslının açılmasıyla bugüne kadar açılan fasıl sayısı 13’e ulaşacaktır. Geniş bir müktesebatı olan bu faslın açılması için, başta Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlık ve kuruluşlarımız yoğun ve özverili bir çalışma gerçekleştirmişlerdir.

Bu alandaki AB müktesebatına uyumun ilerletilmesi, daha sağlıklı gelecek nesiller yetiştirilmesini teminen gerekli idari ve yasal çerçevenin sağlanması bakımından özel bir öneme sahiptir.

AB üyeliği ülkemiz için stratejik bir hedeftir. Türkiye, bu anlayış doğrultusunda, katılım sürecini ilerletmeye yönelik çalışmalarını ve AB müktesebatına uyum kapsamındaki reformlarını kararlılıkla sürdürecektir.