Türkiye Cumhuriyeti

Erbil Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Dışişleri Bakanlığı Basın İletişim Bilgileri , 17.02.2010

Bakanlığımızca yayımlanan Açıklama, Soru-Cevap ve Duyuru’lar, Bakanlığımız sorumluluk alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgi sahibi kılınmasına yönelik faaliyetlerimizin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Kitlelere erişimde temel işlev gören basın-yayın kuruluşları, dış politika gelişmelerine ilişkin yaklaşımlarımızın hızlı ve en geniş şekilde kamuoyu ile paylaşılabilmesinde birincil rol oynamaktadır. Bu nedenle, medya kuruluşları ile Bakanlığımız arasındaki iletişim altyapısının güçlü ve güncel tutulması gerekmektedir.

Bilindiği üzere Bakanlığımız, medya kuruluşlarına bilgi aktarımında halen faks, e-posta, kısa mesaj ve web imkânlarından yararlanmaktadır. Dolayısıyla, basın-yayın kuruluşlarının Bakanlığımız veri bankasında kayıtlı temas bilgilerinin dönemsel olarak güncellenmesi, yukarıda gereksinim duyulan bilgi akışının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için önem arz etmektedir. Bu çerçevede medya kuruluşlarımızın, Bakanlığımız veri bankasındaki bilgilerini güncellemek amacıyla, ekli formu doldurarak 23 Şubat 2010 tarihine kadar iletmelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tarih itibariyle eski veri bankasında kayıtlı temas bilgileri geçerliliğini kaybedecektir.

Yenilenecek veri tabanı için Ankara’da temsilciliği bulunan medya kuruluşlarından en fazla üç, medya kuruluşlarının İstanbul’daki temsilciliklerinden ise en fazla iki adet temas bilgisinin temini istenmektedir. Ekli formda belirtilen adedi aşmayacak sayıda temas bilgisinin gönderilmesi, veri bankasının sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi ve iletişimde yaşanabilecek aksaklıkların önüne mümkün olduğunca geçilebilmesi bağlamında gereklilik arz etmektedir.

Basın-yayın kuruluşlarının bilgisine saygıyla duyurulur.

Form.doc