Türkiye Cumhuriyeti

Erbil Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye-ermenistan Protokollerine İlişkin Gerekçeli Kararı , 18.01.2010

10 Ekim 2009 tarihinde imzalanan Türkiye-Ermenistan Protokollerine ilişkin olarak Ermenistan Anayasa Mahkemesi 12 Ocak 2010 tarihinde, anayasaya uygunluk kararını kısa bir metinle açıklamıştı. Bu kere Mahkeme gerekçeli kararını yayımlamıştır. Sözkonusu kararda, Protokollerin lafzına ve ruhuna aykırı önkoşullar ve kısıtlayıcı hükümlerin zikredildiği tespit edilmiştir.

Bu karar, sözkonusu Protokollerin müzakere gerekçesini ve Protokollerle hedeflenen temel amacı sakatlamaktadır. Bu yaklaşım tarafımızdan kabul edilemez.

Türkiye, uluslararası alandaki taahhütlerine olan her zamanki sadakati istikametinde sözkonusu Protokollerin asli hükümlerine bağlılığını muhafaza etmektedir.

Aynı sadakati Ermenistan Hükümetinden de beklemekteyiz.