Türkiye Cumhuriyeti

Erbil Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Bir Soruya Cevabı , 04.12.2009

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün TBMM Adalet Komisyonu’nda Bulunan Torba Kanun’un Öcalan’a Yeniden Yargılanma Hakkı Tanıdığına Dair İddialara İlgili Bir Soruya Verdiği Yanıt

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2005 senesinde Öcalan başvurusuna ilişkin olarak verdiği karar, Hükümetimizce gerekli çözümler üretilerek ve Devletimizi en az rahatsız edecek şekilde uygulanmış ve Şubat 2007 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ve Avrupa Konseyi’nin gündeminden düşmüştür.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veya Avrupa Konseyi’nin gündeminde Öcalan’ın yeniden yargılanmasına yönelik bir talep bulunmamaktadır. Böyle bir talebe zemin teşkil edecek herhangi bir AİHM kararı da mevcut değildir.

Adalet Bakanlığı tarafından Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 311. Maddesine ilişkin değişiklikleri de içerecek şekilde hazırlanan ve halihazırda TBMM Adalet Komisyonu gündeminde bulunan kanun taslağının Öcalan ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.

Sözkonusu taslakta yer alan değişiklik, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruları adil yargılanma konusunda ihlal ile sonuçlanan 200 kadar kişiyi ilgilendirmekte olup, esasen zamanında AİHM’den haklarında bu yönde karar çıkan herkese tanınan yeniden yargılanma hakkının CMK md 311’de yer alan istisnaya dahil olan kişilere de tanınmasından ibarettir.

Öcalan’ın ise bu değişiklikten yararlanması imkanı bulunmamaktadır.