Türkiye Cumhuriyeti

Erbil Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Bir Soruya Cevabı , 18.11.2009

Bugün (18 Kasım 2009) bazı basın yayın kuruluşlarında, ülkemizin Uluslararası Ceza Divanına (UCD) temel oluşturan Roma Statüsüne taraf olma yönündeki taahhüdünü geri çektiği yönünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu için Bakanlığımızca hazırlanan kitapçıktaki ifadelere de atıfta bulunulmak suretiyle bazı haberler yer almıştır.

Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup, Türkiye’nin Uluslararası Ceza Divanına ve Roma Statüsüne yönelik tutumunda geçen yıldan bu yana herhangi bir değişiklik olmamıştır: Statüye taraf olma yönünde hazırlıklar sürdürülmekte olup, bu husus TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu için hazırlanan kitapçıkta da açıkça belirtilmektedir. Türkiye 2004 yılı Ocak ayından bu yana UCD “Dostlar Grubu” çalışmalarına katılmaktadır. Aynı meyanda, Lahey’de bugün başlayan UCD Taraf Ülkeler Kuruluna da ülkemiz bir heyetle katılacak ve heyet başkanımız ulusal pozisyonumuzu dile getiren bir sunuşta bulunacaktır. Keza, Türkiye 2010 yılı Mayıs ayında Uganda’da yapılacak Gözden Geçirme Konferansına da katılmayı öngörmektedir.

Türkiye, cezasızlık kültürüyle mücadelede önemli bir aşama olarak gördüğü UCD’yi kuran Roma Statüsünün temelindeki ilkeleri desteklemekte ve Statüye taraf olma iradesini sürdürmektedir. Ancak, ülkemiz henüz taraf olmadığı UCD Statüsünde “saldırı suçu”nun tanımlanmamış ve terörizmin henüz Statü kapsamına alınmamış olmasını önemli eksiklikler olarak görmekte ve önümüzdeki dönemde düzenlenecek toplantılarda bu konularda gelişmeler kaydedilmesini umut etmektedir.