Türkiye Cumhuriyeti

Erbil Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Endonezya'da Meydana Gelen Deprem , 02.10.2009

Türkiye, Endonezya’da geçtiğimiz günlerde art arda gelen iki şiddetli depremin yol açtığı büyük can ve mal kaybından derin üzüntü duymaktadır.

Ülkemiz, dost ve kardeş Endonezya’ya bu zor döneminde imkânlarının azamisi ölçüsünde yardıma hazır ve kararlıdır. Türk Kızılayı’ndan bir ekip hâlihazırda Endonezya’ya varmış bulunmaktadır. Ayrıca, arama-kurtarma alanında uzmanlık sahibi Sivil Toplum Kuruluşlarımız da yardım için harekete geçmişlerdir.

Hâlihazırda, gerek Endonezya makamlarıyla sürekli temas halinde bulunan Cakarta Büyükelçiliğimiz aracılığıyla, gerek bölgeye intikal etmiş bulunan Kızılay ekibinin saptamaları doğrultusunda, afet bölgesinde öncelikle ihtiyaç duyulan malzemenin tespitine yönelik çalışmalarımız sürmektedir.

İhtiyaç kalemlerinin belirginleşmesini takiben, ilgili makamlarımızla eşgüdüm halinde ve Endonezya makamlarının talep ve tercihlerine uygun olacak şekilde, yardım sevkıyatına başlanması öngörülmektedir.