Türkiye Cumhuriyeti

Erbil Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Türkiye'nin Engelli Haklarına Dair Sözleşmeyi Onaylaması , 29.09.2009

Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu, 28 Eylül 2009 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 64. Genel Kurulu sırasında düzenlenen bir törende, Engelli Haklarına Dair Sözleşme’ye ilişkin Onay Belgesini BM Genel Sekreteri’nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı ve Baş Hukuk Müşaviri Patricia O’Brien’a tevdi etmiştir. Sayın Bakan aynı törende, mezkûr Sözleşmenin İhtiyari Protokolünü de imzalamıştır.

Türkiye, Engelli Haklarına Dair Sözleşmeyi onaylamakla, Birleşmiş Milletler’in sekiz temel insan hakları sözleşmesine de taraf olmuş bulunmaktadır. Sözleşme ülkemizin engellilerin insan haklarının ve toplumdaki statülerinin güçlendirilmesine yönelik olarak Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığının eşgüdümünde sürdürdüğü çalışmalara önemli katkı sağlayacaktır.

Anılan Sözleşmeye taraf olunması ve İhtiyari Protokolün imzalanması, insan haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine verdiğimiz önemi bir kez daha teyit etmektedir.