Türkiye Cumhuriyeti

Erbil Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Türkiye'nin Frontex'le İşbirliği , 18.09.2009

Son dönemde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Bakoyanni başta olmak üzere Yunanlı yetkililer, Türkiye'nin, AB Üyesi Ülkelerin Dış Sınırlarında Operasyonel İşbirliğinin Yönetiminden sorumlu Avrupa Ajansı (Frontex) eşgüdümünde Ege Denizinde yasadışı göçe karşı yürütülen SATURN/POSEIDON 2009 harekâtına karşı tutum aldığını ve işbirliği yapmadığını ileri sürmektedirler.

Gerçeği yansıtmayan bu gibi açıklamaları üzüntüyle karşılıyoruz.

Karşı karşıya olduğu yasadışı göçmen akımıyla kararlıkla mücadele sürdürmekte olan ülkemiz, Frontex eşgüdümünde yürütülmekte olan sözkonusu harekâtın amacını tümüyle paylaşmaktadır.

Bu çerçevede, Sahil Güvenlik Komutanlığımız harekâtı yürüten Frontex ile irtibatı sağlamakla görevlendirilmiştir.

İlgili makamlarımız yetkililerinden oluşan bir heyet önümüzdeki günlerde Varşova'daki Frontex merkezini ziyaretle harekât hakkında ayrıntılı bilgi alacak, görüşlerimizi aktaracaktır.

Türkiye ayrıca, Frontex ile de işbirliğini bir çerçeveye oturtmak amacıyla "Çalışma Düzenlemesi" taslağı üzerinde müzakere sürdürmektedir.

Küresel yoksulluk ve istikrarsızlıktan kaynaklanan artan göç olgusu, içinde bulunduğumuz çağın dikkat çekici özelliklerinden biridir.

Bulunduğu coğrafyada, dünyanın istikrarsız bölgeleri ile sınırdaş olan ve aynı zamanda Avrupa Birliğine de komşu olan Türkiye, yasadışı göçü önlemeye yönelik olarak komşuları ve müzakere sürecinde bir aday ülke olarak AB ile işbirliğine her zaman hazırdır.

Avrupa Komisyonu Genel Müdürü Jonathan Faull'ün geçtiğimiz günlerde ülkemize yaptığı çalışma ziyareti vesilesiyle de yasadışı göçle mücadeledeki kararlılığımız ve bu alanda AB ile de kapsamlı işbirliğine hazır olduğumuz bir kez daha teyit edilmiştir.