Türkiye Cumhuriyeti

Erbil Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Demokratik Pakistan’ın Dostları Grubu’nun Toplantısı , 21.08.2009

1. Demokratik Pakistan’ın Dostları Grubu’nun (DPDG) Bakanlar düzeyindeki ikinci toplantısı, 25 Ağustos 2009 tarihinde İstanbul’da Çırağan Sarayı Kempinski Otel'de gerçekleşecektir. Toplantılara 20 kadar ülke ve uluslararası kuruluştan Bakan ve/veya üstdüzey yetkilinin iştirak etmesi öngörülmektedir.

2. Evvelce zaman darlığı da göz önünde bulundurularak, toplantıyı izlemek isteyecek yerli basın mensuplarının, toplantı için özel bir duyuru veya akreditasyon işlemine gerek kalmaksızın, daha önceden Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından düzenlenmiş geçerli basın kartları ile izlemeleri öngörülmüştü.

3. Ancak, konu hakkında son olarak yapılan bir değerlendirme neticesinde, sözkonusu toplantı için yerli ve yabancı mensuplarının münhasıran anılan toplantı için akreditasyon işlemlerini yaptırmalarının meydana gelebilecek aksaklıkları önlemek bakımından yararlı olacağı anlaşılmıştır. Bu itibarla, ilgilenen basın mensuplarının akreditasyon işlemlerini BYEGM'nün adresi aşağıda belirtilen internet sayfasında yayımlanan duyuru üzerinden yaptırmaları mümkündür.

http://www.byegm.gov.tr/

Saygıyla duyurulur.