Türkiye Cumhuriyeti

Erbil Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Kyoto Protokolü'ne Taraf Olunması , 05.06.2009

Türkiye, iklim değişikliğiyle küresel mücadele kapsamında, 1992 tarihli “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi”ne (BMİDÇS) 2004 yılından beri taraftır.

Türkiye’nin, BMİDÇS’nin amaçlarını gerçekleştirmek üzere sera gazı salımlarını azaltmaya, araştırma ve teknoloji üzerinde işbirliği yapmaya yönelik somut hedefleri içeren 1997 tarihli “Kyoto Protokolü”ne de taraf olmasına ilişkin olarak Hükümetimizce 2007 yılında başlatılan süreç, bu konudaki gerekli yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 5 Şubat 2009 tarihinde onaylanması ve 17 Şubat 2009 tarihli ve 27144 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile sonuçlanmıştır.

Konuya ilişkin olarak Bakanlar Kurulu’nun 13 Mayıs 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararını müteakip, Türkiye’nin Kyoto Protokolü’ne taraf oluşunu bildiren “Katılım Belgesi”, sözkonusu Protokol’ün depoziteri olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne 28 Mayıs 2009 tarihinde tevdi edilmiştir.

Türkiye, Kyoto Protokolü’nün 25. Maddesi uyarınca, “Katılım Belgesi”nin tevdii tarihini izleyen doksanıncı gün olan 26 Ağustos 2009’da Protokol’e resmen taraf olacaktır.