Türkiye Cumhuriyeti

Erbil Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Bir Soruya Cevabı , 29.05.2009

SORU:   Kıbrıs Rum basınında ABD kaynaklarına atfen, bir ABD şirketinin, Kıbrıs Adası’nın güneybatısında doğal gaz ve petrol arama çalışmaları başlatacağı yolunda haberler yer almıştır.  Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz?
 
CEVAP:  GKRY’nin denizdeki petrol ve doğalgaz araştırmalarıyla ilgili görüşlerimiz muhtelif vesilelerle esasen uluslararası kamuoyuyla paylaşılmıştı.

GKRY’nin bu faaliyetleri her şeyden önce Ada’da iki taraf arasında yürütülmekte olan kapsamlı müzakere süreciyle bağdaşmamaktadır.

Gerginlik yaratma potansiyeli taşıyan ve hukuki temelden yoksun olan bu tür faaliyetler, Kıbrıs Türk halkının Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki eşit hak ve çıkarlarını da zedelemektedir.

Ayrıca, Türkiye’nin 32°16’18” doğu boylamının batısında kalan deniz alanlarında temel hak ve menfaatleri bulunduğunun BM nezdinde de kayda geçirildiği bilinmektedir. Ülkemizin bu hakları koruyacağı tabidir.
Bu çerçevede, beklentimiz Ada’da müzakere sürecinin devam ettiği bir ortamda sağduyu ile hareket edilerek gerginlik yaratıcı eylemlerden kaçınılmasıdır.