Türkiye Cumhuriyeti

Erbil Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Irak'taki Yerel Seçimler , 29.01.2009

Irak’ın 18 vilayetinden 14’ünde 31 Ocak 2009 tarihinde yerel seçimler düzenlenecektir.

Sözkonusu seçimler, Irak’ta ulusal uzlaşının pekiştirilmesi, demokrasi kültürünün yerleşmesi ve yerel yönetimlerde adil temsil imkanı sağlanması bakımından önem taşımaktadır. Bu nedenle, gerek Irak’taki tüm siyasi gruplar, gerek uluslararası toplum Irak’ta düzenlenecek yerel seçimlerin güven içinde ve adil, demokratik ve şeffaf şekilde gerçekleştirilmesine büyük önem atfetmektedir.

Irak Yüksek Seçim Komisyonu Irak’taki yerel seçimlerin adil, demokratik ve şeffaf şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla ülkemiz ile diğer bazı ülke ve uluslararası örgütlerden Irak’a seçim gözlemcileri göndermeleri talebinde bulunmuştur. Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu da (UNAMI) bu amaçla uluslararası topluma çağrı yapmıştır.

Irak’ın yeniden yapılanmasına elinden gelen katkıyı göstermekte olan ve bu kardeş ülkede siyasi uzlaşının ve demokrasi kültürünün pekişmesine büyük önem atfeden Türkiye, vaki davet ve çağrıyı dikkate alarak, Irak’taki yerel seçimler için gözlemci gönderme kararı almıştır. Türkiye dışında bazı ülke ve uluslararası örgütler de Irak’a seçim gözlemcileri göndermektedirler.

Bu çerçevede, Bakanlığımız, üniversitelerimiz ve akademik araştırma kuruluşlarımızın mensuplarından oluşan toplam 30 gözlemcimiz, Irak’ta düzenlenecek yerel seçimler sırasında UNAMI bünyesinde uluslararası gözlemci olarak görev yapacaktır. Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Musul Başkonsolosluğumuz görevlileri dışında ülkemizden katılacak gözlemciler dün (28 Ocak) Irak’a gitmişlerdir.

Türkiye, Irak’ta düzenlenecek yerel seçimlerin güven içinde; adil, demokratik ve şeffaf şekilde gerçekleşmesini ve siyasi uzlaşının pekişmesine katkıda bulunmasını arzu ve temenni etmektedir.