İkamet Nakil Belgesi, 7.2.2016

İstenen Belgeler

- 2 adet geçmiş döneme ait oturum belgelerin aslı ve tercümesi, IKBY Dış İlişkiler Departmanı'nın (DFR) onayı, Başkonsolosluğumuz tasdiki,

- IKBY gümrük yetkililerinden alınacak eşya listesinin 2 adet tercümesi, IKBY Dış İlişkiler Departmanı'nın (DFR) onayı, Başkonsolosluğumuz tasdiki,

- Nüfus cüzdanınız, geçmiş döneme ait pasaportunuzun asılları ve işlem gören sayfalarının fotokopisi.

Hakan Karaçay Consul General
Sunday - Thursday

09:30 - 12:30 / 13:30 - 16:00

Working hours: Monday-Thursday, 9:030-12:30 & 13.30-16.00. The Consulate General is closed on Fridays and Saturdays.
1/1/2016 1/1/2016 New Year’s Day
1/6/2016 1/6/2016 Iraq Army Day
3/6/2016 3/6/2016 Public Holiday
3/13/2016 3/13/2016 Public Holiday
3/14/2016 3/14/2016 Public Holiday
3/20/2016 3/24/2016 Public Holiday
7/3/2016 7/9/2016 Public Holiday
9/12/2016 9/12/2016 Public Holiday
10/29/2016 10/29/2016 Turkish National Day
12/25/2016 12/25/2016 Christmas Day
10/29/2017 10/29/2017 Turkish National Day