Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığı müracaatları, 7.2.2016

EVLİLİK YOLUYLA VATANDAŞLIK MURACAATINDA İSTENEN BELGELER

ÖNCELİKLE ARANAN ŞARTLAR

  • Son 3 yıldır bir Türk vatandaşı ile evli olunması ve bu evliliğinin devam ediyor olması.
  • Evliliğin Türkiye’de nüfus kütüklerine tescil edilmiş olunması.
  • Mucbir sebepler dışında fiilen bir arada yaşanıyor olunması.
  • Türkçe’yi kendini ifade edecek kadar konuşabilmek ve söyleneni anlamak.
  • Kamu düzeni, genel ahlak ve milli güvenlik açısından sakıncalı bir durumu olmamak.
  • Büyükelçilikte/Başkonsoloslukta mülakat yapılarak Türkçe bildiğini ispat etmek.


Bu işlemlerden sonra ilgilinin müraacatı kabul edilir ve aşağıdaki belgeler eksiksiz olarak istenilir.

1- Türk vatandaşının nüfus cüzdanı ve 2 adet fotokopisi,

2- Irak vatandaşının nüfus cüzdanı+vatandaşlık cüzdanıile IKBY Dış İlişkiler Departmanı'ndan (DFR) onaylatılmış 2 adet tercümesi,

3- Irak vatandaşının doğum belgesi ve IKBY Dış İlişkiler Departmanı'ndan (DFR) onaylatılmış 2 adet tercümesi,

4- Irak vatandaşının pasaportunun IKBY Dış İlişkiler Departmanı'ndan (DFR) onaylatılmış 2 adet tercümesi,

5- Evlilik Türkiye’de gerçekleşmişse evlilik cüzdanı ve 2 adet fotokopisi,

6- Evlilik Irak’da gerçekleşmişse ise evlilik sözleşmesi ile IKBY Dış İlişkiler Departmanı'ndan (DFR) onaylatılmış 2 adet tercümesi,

7- Müşterek çocukların nüfus cüzdanları ve onaylı 2 adettercümeleri,

8- Türk vatandaşının açıklamalı nüfus kayıt örneği (Başkonsoloslukta düzenlenecektir),

9- İkamet edilen yerden ikamet belgesi 2 adet tercümesi,

10- Irak vatandaşının sağlık raporu ve 2 adet tercümesi (Türk hastanesinden alındıysa tercümeye gerek yoktur),

11- Irak vatandaşının sabıka kaydı ve 2 adettercümesi,

12- Irak vatandaşını tanıyan en az 2 Türk vatandaşının imzalı referans mektubu (Mektubun ekinde mutlaka adıgeçenlerin nüfus cüzdanı fotokopileri, telefon numaraları ve adresleri bulunacaktır.),

13- Irak’lı eşe ait son 6 ay içerisinde çekilmiş 8 adet fotoğraf (Bilgisayar ortamında çoğaltılmış resimler kabul edilmez),

14- Türk eşe ait son 6 ay içerisinde çekilmiş 6 adet fotoğraf (Bilgisayar ortamında çoğaltılmış resimler kabul edilmez),

15-Türkçe konuşma belgesi (Büyükelçilikte / Başkonsoloslukta düzenlenecektir.),

16- 2 Adet başvuru dilekçesi (Büyükelçilikte / Başkonsoloslukta düzenlenecektir.),

Bu işlemin sonunda ilgiliden45 ABD Doları (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre değişiklik gösterebilecektir) hizmet bedeli ve 2 ABD Doları posta ücreti alınarak(ayrıca tercümeli belgelerden belge başına 20ABD Doları tasdik üceti alınmaktadır)yukarıdaki belgeler ile birlikte kapak yazısı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Hakan Karaçay Consul General
Sunday - Thursday

09:30 - 12:30 / 13:30 - 16:00

Working hours: Monday-Thursday, 9:030-12:30 & 13.30-16.00. The Consulate General is closed on Fridays and Saturdays.
1/1/2016 1/1/2016 New Year’s Day
1/6/2016 1/6/2016 Iraq Army Day
3/6/2016 3/6/2016 Public Holiday
3/13/2016 3/13/2016 Public Holiday
3/14/2016 3/14/2016 Public Holiday
3/20/2016 3/24/2016 Public Holiday
7/3/2016 7/9/2016 Public Holiday
9/12/2016 9/12/2016 Public Holiday
10/29/2016 10/29/2016 Turkish National Day
12/25/2016 12/25/2016 Christmas Day
10/29/2017 10/29/2017 Turkish National Day