Muvafakatname ve Vekaletname, 7.2.2016

Muvafakatname için;

• Nüfus cüzdanı ve pasaport aslı, 1 adet renkli fotokopileri,

• 2 adet fotoğraf,

• Anne, çocuk ve vekil tayin edilecek kişilerin nüfus bilgileri (T.C. Kimlik No, Adı Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Yurtdışı-Türkiye Açık Adres ve Telefonları).


Vekaletname için;

• 1 adet Nüfus cüzdanı aslı, renkli fotokopisi,

• 2 adet fotoğraf

• Vekalet verilecek kişi/ kişilerin nüfus bilgileri (T.C. Kimlik No, Adı Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Yurtdışı-Türkiye Açık Adres ve Telefonları)

• Vekalet konusuyla ilgili ihtiyaç duyulabilecek belgeler: (Araç vekaleti için araç ruhsatının bir örneği, şirket vekaleti için şirketin ticaret sicil kaydı ve imza sirküleri örnekleri)


NOT-1: Vekalet ve muvafakatname verecek vatandaşlarımızdan görev bölgemizde yaşayanların işleme başlamadan önce adres kayıt beyanında bulunmaları gerekmektedir. Bunun için yukarıdaki belgelere ilaveten, birer adet nüfus cüzdanı, pasaport, geçerli ikame kartı fotokopisi ve yaşanılan yerin detaylı adres bilgileri gerekmektedir.

NOT-2: Irak'ta faks hizmeti sunulamadığından, yapılan işlemin Türkiye'deki resmi kurumlara hemen yollanması amacıyla işlem yapılacak yerin (Pasaport Şubesi, vb.) e-posta adresinin önceden temin edilmesi yerinde olacaktır.

Hakan Karaçay Consul General
Sunday - Thursday

09:30 - 12:30 / 13:30 - 16:00

Working hours: Monday-Thursday, 9:030-12:30 & 13.30-16.00. The Consulate General is closed on Fridays and Saturdays.
1/1/2016 1/1/2016 New Year’s Day
1/6/2016 1/6/2016 Iraq Army Day
3/6/2016 3/6/2016 Public Holiday
3/13/2016 3/13/2016 Public Holiday
3/14/2016 3/14/2016 Public Holiday
3/20/2016 3/24/2016 Public Holiday
7/3/2016 7/9/2016 Public Holiday
9/12/2016 9/12/2016 Public Holiday
10/29/2016 10/29/2016 Turkish National Day
12/25/2016 12/25/2016 Christmas Day
10/29/2017 10/29/2017 Turkish National Day