Covid-19 Pandemiği Ve Küresel Sağlık Hakkında Mikta Dışişleri Bakanları Ortak Beyanı, 9 Nisan 2020

Republic Of Turkey Ministry Of Foreign Affairs 09.04.2020

Biz, Türkiye, Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti ve Avustralya (MIKTA) Dışişleri Bakanları, COVID-19 pandemiği dolayısıyla yaşanan acılardan ve çok sayıda can kaybından derin üzüntü duyuyoruz. Emsali olmayan bu küresel tehditle mücadelede ve daha dayanıklı bir gelecek inşasında birbirimizle ve uluslararası toplumun bütünüyle tam dayanışma içindeyiz.

Sağlığın insanların tam potansiyellerine, ulusların da güçlü ve sürdürülebilir kalkınmaya erişmelerindeki vazgeçilmez unsur olduğunun ve ilaveten, uluslararası toplumun selameti ve güvenliği için bir mihenk taşı teşkil ettiğinin altını çizeriz. COVID-19 pandemiğini etkili bir şekilde dizginlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Bu temelde, ön saflardaki sağlık görevlilerinin korunması ile özellikle tespit kitleri, kişisel koruyucu ekipmanlar, tedavi malzemeleri, ilaç ve aşılar gibi tıbbi malzemelerin teslimatı olmak üzere, COVID-19 pandemiğiyle yapılacak uluslararası mukabelenin zamanlı ve etkili bir şekilde koordine edilmesinde, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere, ilgili uluslararası kuruluşların hayati rolünü vurgularız. (2005) Uluslararası Sağlık Düzenlemeleri’nin uygulanmasına olan bağlılığımızı yineleriz.

Ayrıca ilgili uluslararası örgütleri, görev yönergeleri dahilinde, sağlık sistemleri pandemiyle başetmekte zorlanabilecek, ihtiyacı olan tüm ülkelere yardım sağlanmasını kolaylaştıracak çabalarını hızlı ve kararlı bir şekilde arttırmaya teşvik ediyoruz. Engelliler, mülteciler, göçmenler ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişiler, kadınlar ve kız çocukları dahil, COVID-19 sebebiyle daha da korunmasız hale gelmiş gruplara yardım sağlanmasının ve evsahibi toplumların ihtiyaçlarının özellikle dikkate alınmasının önemini vurguluyoruz. Bu bağlamda, BM Genel Sekreteri tarafından 25 Mart’ta ilan olunan Covid-19 için Küresel İnsani Mukabele Planı’nı memnuniyetle karşılıyoruz.

G20’nin ahiren sanal ortamda gerçekleştirdiği Zirve’de sergilediği güçlü dayanışmayı ve küresel sağlık krizi karşısında politikalarının eşgüdümünü arttırmak taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz. MIKTA üyeleri, diğer G20 ülkeleriyle birlikte, pandemiğin ekonomik ve sosyal zararını asgariye indirgemek, küresel büyümeyi yeniden sağlamak, piyasa istikrarını korumak ve dayanıklılığı arttırmak amacıyla mevcut tüm politika araçlarını kullanacaktır. Bunu yaparken gayrıresmi ekonomide çalışanlar ve küçük ve orta ölçekli işletmeler de dahil olmak üzere virüsten en fazla etkilenen sektörlere özellikle dikkat gösterecektir. G20 tarafından harekete geçirilen güçlü uluslararası işbirliğinin, insan hayatını korumaya ve insanların geçim kaynaklarına olan etkileri en aza indirgemeye, bir yandan da her türlü ayrımcılığın, ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının önüne geçilmesine hizmet edeceğine güvenimiz tamdır.

COVID-19’la mücadele için acil önlemler alınması gerektiği hallerde, bu önlemlerin insan hakları hukukuyla uyumlu ve amaç-odaklı, orantılı, şeffaf, ayrım gözetmeyen ve geçici olması konusunda mutabıkız. Bunlar, ticarete gereksiz engellere veya küresel arz zincirlerinin aksamasına yol açmamalı ve DTÖ ilke ve kurallarıyla uyumlu olmalıdır. Şeffaflığın önemi ile, aldığımız, ticaretle alakalı ve tümü küresel arz zincirlerinin bu kriz sırasında çalışmaya devam etmesini mümkün kılacak önlemlere ilişkin olarak DTÖ’yü bilgilendirme taahhüdümüzü vurgularız. Küresel ekonominin ivedilikle toparlanmasına duyulan ihtiyacı göz önüne alarak, mukabelelerimizin uluslararası trafiğe ve ticarete gerekli olmayan müdahalelerden kaçınacak şekilde eşgüdümünü sağlamak için uluslararası toplumla birlikte çalışacağız. Her ülkenin hastalığı kontrol altına alma çabalarını baltalamayacak derecede, kişilerin ve malların insani, bilimsel ve elzem iş faaliyetleri için dolaşımını kolaylaştırma ihtiyacını dikkate alacağız.

COVID-19’un uluslararası bilgi ve iyi uygulama paylaşımı dahil ortak çalışmaya dayalı mukabele gerektiren yeni bir hastalık olduğunu kabul ederiz. Pandemiyle mücadeledeki tecrübelerimizi açık, şeffaf ve demokratik bir şekilde paylaşmaya hazırız. Açıklık, şeffaflık ve demokrasinin, kendilerini ve nüfusun genelini korumak için tasarlanan önlemlerin kişilerce benimsenmesinde kilit unsurlar olduğunu dikkate alarak, pandemiyle mücadele için elimizde bulunan tüm yenilikçi araçları harekete geçirmek üzere işbirliğimizi derinleştireceğiz. İlaveten, etkinlik, güvenlik, eşitlik, erişilebilirlik ve satınalınabilirlik hedeflerine bağlı kalarak, tespit kitleri, ilaçlar ve aşılar geliştirilmesini hızlandırmak üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmayı sürdürecek ve en korunmasız ülkelerdeki sağlık sistemlerini daha da güçlendirmek için işbirliği yapacağız.

COVID-19 pandemiğinin yakın zamanda kontrol altına alınmasını samimiyetle umarak ve virüsün geçim kaynakları ve kalkınma üzerindeki etkisini tam olarak dikkate alarak, mevcut salgına hızlıca yanıt verilmesinin yanısıra, gelecekteki bir salgına karşı daha hazırlıklı olmayı teşvik etmek için dayanışma ve işbirliği ruhuyla birlikte çalışmayı kuvvetle taahhüt ediyoruz. Bu amaçla, kendi aramızda ve diğer ülkelerle bilgi paylaşımı, kapasite inşası ve teknik yardım da dahil olmak üzere potansiyel işbirliği yöntemlerini araştıracağız. Gelecekteki MIKTA toplantıları da dahil, önümüzdeki yolda faydalı görüşmeler yapılmasını bekliyoruz.

Bölgelerarası ve yeni inovatif bir ortaklık olarak MIKTA, küresel sağlığı desteklemekte, kamu mallarını korumakta ve küresel yönetişimi güçlendirmekte öncü bir rol oynamaya devam edecektir.

Atatürk

Hakan Karaçay Consul General
Sunday - Thursday

09:00 - 12:30 / 13:30 - 16:00

Working hours: Monday-Thursday, 09:00-12:30 & 13:30-16:00. The Consulate General is closed on Fridays and Saturdays.
1/1/2016 1/1/2016 New Year’s Day
1/6/2016 1/6/2016 Iraq Army Day
3/6/2016 3/6/2016 Public Holiday
3/13/2016 3/13/2016 Public Holiday
3/14/2016 3/14/2016 Public Holiday
3/20/2016 3/24/2016 Public Holiday
7/3/2016 7/9/2016 Public Holiday
9/12/2016 9/12/2016 Public Holiday
10/29/2016 10/29/2016 Turkish National Day
12/25/2016 12/25/2016 Christmas Day
10/29/2017 10/29/2017 Turkish National Day