Türkiye Vizesi Başvurularina İlişkin Erbil Başkonsolosluğu’ndan Duyuru

Erbil Başkonsolosluğu 31.08.2016

Türkiye vizesi almak isteyen Irak vatandaşlarının izleyebilecekleri yöntemlere ilişkin güncel bilgiler ve dikkat edilmesi gereken bazı hususlar aşağıda sunulmaktadır.

A. VİZE TÜRLERİ VE BAŞVURU YÖNTEMLERİ

Irak vatandaşları aşağıdaki yöntemlerle Türkiye vizesine başvurabilmektedirler:

1. E-VİZE (B1 vizesi):

- Geçerli Schengen, ABD, İngiltere ve İrlanda vizesi yahut ikamet izni bulunan Irak vatandaşları (resmi pasaport hamilleri hariç), Başkonsolosluğumuza veya herhangi bir aracı kuruluşa başvurmaya gerek kalmadan, (www.evisa.gov.tr) internet adresi üzerinden online başvuru yapmak suretiyle birkaç dakika içinde E-vize (B1 vizesi) alabilirler.

- E-vize, 6 ay geçerli, 30 gün süreli, tek giriş vizesidir.

- E-vize Irak vatandaşları için ücretsizdir.

- E-vize ile sadece havayoluyla ve uluslararası havalimanları üzerinden Türkiye’ye giriş yapılabilmekte olup, kara sınırlarından giriş mümkün değildir.

2. C1-VİZE:

- Türkiye’ye iş/ticaret, sağlık/tedavi ve turizm amaçlı seyahat edecek Irak vatandaşları için (resmi pasaport hamilleri hariç) C1-vize kolaylığı sağlanmaktadır.

- C1-vize, 6 ay geçerli, 60 gün süreli, tek giriş vizesidir.

- C1-vize Irak vatandaşları için ücretsizdir. Dışişleri Bakanlığımız tarafından iş/ticaret, sağlık/tedavi ve turizm amaçlı seyahatler için vize başvurusu almakla yetkilendirilmiş aracı çatı kuruluşlar (EK1, 2, 3), hizmet bedeli olarak en fazla 89,90 TL (yaklaşık 30 ABD Doları) tahsil edebilirler. Seyahat acentalarının uçak, otel, hastane gibi sağlayabilecekleri ilave hizmetler karşılığında talep edebilecekleri ücretlerin vize bedeli ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

- C1-vize ile sadece havayoluyla ve uluslararası havalimanları üzerinden Türkiye’ye giriş yapılabilmekte olup, kara sınırlarından giriş mümkün değildir.

- C1-vize için Irak vatandaşlarının Başkonsolosluğumuza gelmelerine gerek yoktur. İzlenecek yöntem seyahat amaçlarına göre aşağıdaki maddelerde izah edilmektedir.

a- Türkiye’ye sağlık/tedavi amacıyla gidecekler için C1-vize

Adım 1- Türkiye’ye tedavi için gidecek Iraklı hasta ve refakatçisi, tedavi olacağı Türk hastanesine veya hastanenin anlaşmalı olduğu ve Türkiye’deki sağlık sektöründe çatı örgütü olan beş aracı kuruluştan (EK-1) birine sağlık raporları, pasaport bilgileri ve biyometrik resimleri ile başvurur.

Adım 2- Türk hastanesi, Iraklı hastayı kabul ettiği takdirde hasta bilgilerini anlaşmalı olduğu aracı kuruluşa iletir.

Adım 3- Aracı kuruluş Iraklı hasta ve refakatçisinin online başvurusunu yapar ve C1-vize başvurusunu sisteme girer.

Adım 4- Koşullar yerine getirilmişse, Başkonsolosluğumuz vize sisteminde C1-vizeyi onaylar.

Adım 5- Başkonsolosluğumuz tarafından onaylanan C1-vize, sistem tarafından otomatik olarak online başvuru formunda kayıtlı e-posta adresine iletilir.

b- Türkiye ile iş/ticaret yapmak amacıyla gidecekler için C1-vize

Adım 1- Türkiye ile iş yapan Iraklı işadamları, birlikte çalıştıkları Türk şirketine pasaport bilgileri ve biyometrik resimlerini verir.

Adım 2- Iraklı işinsanını davet eden Türk firması, bölgesindeki Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birliği’ne (TİMİB) (EK-2) davet edeceği Iraklı işinsanının gerekli belgelerini ve bu kişi hakkında verdiği taahhüt mektubunu iletir.

Adım 3- İlgili TİMİB, Türk firmasının kendisine başvurusu üzerine Iraklı işinsanının online ticaret vizesi başvurusunu sunulan bilgi ve belgelerle yapar ve başvuruyu vize sistemine girer.

Adım 4- Koşullar yerine getirilmişse, Başkonsolosluğumuz vize sisteminde C1-vizeyi onaylar.

Adım 5- Başkonsolosluğumuz tarafından onaylanan C1-vize, sistem tarafından otomatik olarak online başvuru formunda kayıtlı e-posta adresine iletilir.

c- Türkiye’ye turistik amaçla gidecekler için C1-vize

Adım 1- Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile anlaşmalı olan ve getireceği turistler için teminat veren Türkiye’deki seyahat acentaları (EK-3) tarafından Iraklı turistlerin pasaport bilgileri, belgeleri ve biyometrik resimleri TÜRSAB’a ulaştırılır.

Adım 2- TÜRSAB, anlaşmalı seyahat acentalarından aldığı teminat, bilgi ve belgelerle Iraklı turistlerin online vize başvurularını yapar.

Adım 3- Turistler için TÜRSAB tarafından yapılan online turist vize başvurusu vize sistemine yüklenir.

Adım 4- Koşullar yerine getirilmişse, Başkonsolosluğumuz vize sisteminde C1-vizeyi onaylar.

Adım 5- Başkonsolosluğumuz tarafından onaylanan C1-vize, sistem tarafından otomatik olarak online başvuru formunda kayıtlı e-posta adresine iletilir.

3. ETİKET VİZE:

- Resmi pasaport hamillerinin vize talepleri, özel meşruhatlı vize (öğrenim, çalışma vb.) ve çok girişli vize talepleri için Başkonsolosluğumuzca “etiket vize” ita edilmesi gerekmektedir.

- Etiket vize alan Iraklılar uluslararası hava ya da kara sınır kapılarından Türkiye’ye giriş yapabilir.

“Vize Başvuru Merkezi”:

- Başkonsolosluğumuzdan etiket vize almak isteyenlerin ön başvuruları, 17 Temmuz 2016 tarihinden itibaren ''VFS Global Gateway Management'' adlı şirket aracılığıyla kabul edilmektedir. Başkonsolosluğumuzca bu konuda yetkilendirilmiş başka bir şirket bulunmamaktadır.

- Halihazırda Erbil'de geçici bir ofiste (adres ve iletişim bilgileri aşağıdadır) faaliyet gösteren şirketin önümüzdeki dönemde Süleymaniye, Dohuk, Bağdat, Basra, Necef ve Kerkük'te de vize başvuru kabul merkezleri açması planlanmaktadır.

''VFS Global Gateway Management''

Adres: Gulan Caddesi, Gulan Park Business Tower, Giriş Kat, Erbil

Telefon: +964 66 211 19 19 (Çağrı Merkezi)

Web adresi: www.vfsglobal.com/turkey/Iraq

a- Türkiye’ye seyahat için etiket vize başvuru yöntemi

Adım 1- Başvuru sahipleri ''VFS Global Gateway Management'' adlı şirkete ait Çağrı Merkezi'nden (+964 66 211 19 19) gerekli belgelere ilişkin bilgi edinir ve ön başvuru için randevu alır.

Adım 2- Belirlenen randevu gününde başvuru sahipleri pasaportu, 2 biyometrik fotoğrafı ve gerekli belgelerin asıllarını şirkete sunar. Şirket yetkilisi, belgelerin kontrolünü yapar, başvuru formunu düzenler ve bir başvuru dosyası oluşturur.

Adım 3- Başvuru dosyaları şirket tarafından Başkonsolosluğumuza iletilir.

Adım 4- Başkonsoloslukta yapılan incelemenin ardından uygun görülen başvuru sahiplerine etiket vizeleri verilir. Gerekli durumlarda başvuru sahipleri Başkonsolosluğumuza mülakat için davet edilir. Mülakat tarihi şirket tarafından başvuru sahibine bildirilir.

Adım 5- Başkonsolosluğumuzca etiket vize basılan (veya vize talepleri reddedilen) pasaportlar yine şirket tarafından başvuru sahiplerine iade edilir.

b- Etiket vize başvurularında ücretler

- Irak vatandaşları için Türkiye vizesi ücretsizdir. Öte yandan, ön başvuru sırasında şirket sadece online vize başvuru alma ve dosya hazırlama hizmet bedeli olarak 50 ABD Doları (VIP hizmeti istenirse 75 ABD Doları, mobil başvuru hizmeti istenirse 150 ABD Doları) ve zorunlu seyahat/sağlık sigortası için 40 ABD Doları (Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren 30 gün süreyle geçerlidir) tahsil edebilir.

B. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

- Görüleceği üzere, mevcut uygulamada, mülakat için özel davet edilenler hariç, başvuru sahiplerinin vize için Başkonsolosluğa gelmelerine gerek bulunmamaktadır.

- 22 Ağustos 2016 tarihinden itibaren online vize başvuruları sadece TÜRSAB, TİM ve Sağlık Aracı Kuruluşları ve VFS Global Gateway Management üzerinden yapılacak olup, ferdi online vize başvuruları istisnai durumlar hariç değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Aracı kuruluşlar tarafından işleme alınan C1-vize ve etiket vize başvurularına onay vermek Başkonsolosluğumuzun uhdesindedir. Uygun görülmeyen başvurular Başkonsolosluğumuz tarafından reddedilir.

- Başkonsolosluğumuz vize başvurularını değerlendirirken herhangi bir süre sınırlamasına veya cevap verme veya açıklama yapma yükümlülüğüne tabi değildir.

- Buna mukabil, C1-vize ve etiket vize başvurularına ait işlemlerin Başkonsolosluğumuza ulaşmalarını izleyen 5 (beş) işgünü içinde sonuçlandırılmaları öngörülmektedir. Dolayısıyla, başvuru sahiplerinin Türkiye seyahatlerini vize başvurusu yaptıkları tarihten itibaren en az beş iş günü sonrasına planlamaları yerinde olacaktır.

- Aciliyet arzettiği belgelenen sağlık/tedavi amaçlı seyahatlerin, öğrencilerin ve resmi pasaport hamillerinin vize başvurularına öncelik verilmekte ve en kısa sürede onaylanmaktadır.

- C1-vize ile sadece havayoluyla ve uluslararası havalimanları üzerinden Türkiye’ye giriş yapılabilmekte olup, kara sınırlarından giriş mümkün değildir.

- VFS Global Gateway Management firması Bağdat, Necef ve Kerbela’da faaliyete geçene kadar, Bağdat Büyükelçiliği ferdi online vize başvuru yapılması ve Büyükelçilik’te vize mülakatı uygulamasını sürdürecektir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Erbil Başkonsolosluğu

İlgili Dosyalar

Ek Temas Bilgileri.doc

Pazar - Perşembe

09:30 - 12:30 / 13:30 - 14:00

Mesai saatleri: Pazar-Perşembe, 9:30-12:30 ile 13.30-14.00 Cuma ve Cumartesi günleri (haftasonu tatilinde) Başkonsolosluğumuz kapalıdır.
1.1.2016 1.1.2016 Yılbaşı
6.1.2016 6.1.2016 Irak Silahlı Kuvvetler Günü
6.3.2016 6.3.2016 Resmi Tatil
13.3.2016 13.3.2016 Resmi Tatil
14.3.2016 14.3.2016 Resmi Tatil
20.3.2016 24.3.2016 Resmi Tatil
3.7.2016 9.7.2016 Ramazan Bayramı
12.9.2016 12.9.2016 Kurban Bayramı
29.10.2016 29.10.2016 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2016 25.12.2016 Noel Tatili
29.10.2017 29.10.2017 Cumhuriyet Bayramı