Irak’ta Çalışmış Olan Vatandaşlarımıza Yönelik Duyuru (hizmet Belgesi Ve Borçlanma):

Bağdat Büyükelçiliği 10.02.2010

Irak’ta çalışmış olan vatandaşlarımıza yönelik duyuru:

Bilindiği gibi, Türkiye ile Sosyal Güvenlik Anlaşması olmayan ülkelerde çalışan ve 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışı hizmet borçlanması yapmak isteyen vatandaşlarımız veya bunların hak sahipleri borçlanmaya esas hizmetlerini belgelendirme yükümlülüklerini, bulundukları ülkelerdeki Türk temsilciliklerinden alacakları gerekçeli hizmet belgelerini veya yurtdışında çalıştıkları işyerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma müsaadelerinin onaylı çevirisini ibraz etmekle yerine getirebileceklerdir. Ancak Irak'ta mevcut koşullarda sözkonusu belgelerin usulüne uygun şekilde temini ve ilgili makamlarca onaylanması mümkün olamamaktadır.

Bu güçlüğün ortadan kaldırılabilmesini ve hak sahibi vatandaşlarımızı mağdur durumda bırakmamayı teminen, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, Irak'ta çalıştığınız sürelerle ilgili yurtdışı hizmet borçlanması yapabilmeniz için Irak'ta çalıştığınız dönemde kullandığınız pasaportunuz, çalışma izin belgeniz ve çalıştığınız şirket tarafından Irak'ta çalıştığınız süreleri gösterecek şekilde düzenlenmiş belgenizin (bonservisinizin) asılları ile Noter tarafından onaylanmış örnekleri ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüklerine başvurmanız halinde gerekli işlemin yapılacağı öğrenilmiştir.

Bu çerçevede, Irak’ta çalışmış olan vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimiz yerine, doğrudan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Büyükelçiliğimize bu meyanda yapılan başvurulardaki talepleriniz, yukarıda belirtilen hususlar muvacehesinde, yerine getirilememektedir.

Pazar - Perşembe

09:30 - 12:30 / 13:30 - 14:00

Mesai saatleri: Pazar-Perşembe, 9:30-12:30 ile 13.30-14.00 Cuma ve Cumartesi günleri (haftasonu tatilinde) Başkonsolosluğumuz kapalıdır.
1.1.2016 1.1.2016 Yılbaşı
6.1.2016 6.1.2016 Irak Silahlı Kuvvetler Günü
6.3.2016 6.3.2016 Resmi Tatil
13.3.2016 13.3.2016 Resmi Tatil
14.3.2016 14.3.2016 Resmi Tatil
20.3.2016 24.3.2016 Resmi Tatil
3.7.2016 9.7.2016 Ramazan Bayramı
12.9.2016 12.9.2016 Kurban Bayramı
29.10.2016 29.10.2016 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2016 25.12.2016 Noel Tatili
29.10.2017 29.10.2017 Cumhuriyet Bayramı